Prijzen voor korte verblijven

De prijzen op de website zijn per appartement per dag en inclusief belastingen, water, elektriciteit, beddengoed en handdoeken. Bij een verblijf langer dan een maand wordt het elektriciteitsverbruik apart in rekening gebracht volgens het geldende tarief.

Privacy van je gegevens

Je persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingswet Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en worden in geen geval doorgegeven aan derden voor commerciële of andersoortige acties.

Annuleringsvoorwaarden

De reservering wordt pas als geformaliseerd beschouwd als de aanbetaling van 30% is ontvangen. In geval van annulering van de reservering wordt het voorschot niet terugbetaald. Deze voorwaarde geldt ook als de annulering het gevolg is van overmacht.

Speciale verzoeken

Stuur speciale verzoeken per e-mail naar rent@inmovecos.com

Aanbetaling

In de accommodaties waar dit is aangegeven op het boekingsformulier, wordt bij de ingang van de accommodatie een borg gevraagd die bij vertrek volledig wordt terugbetaald, tenzij er sprake is van schade.

Voor de villa's wordt een borg van € 1500 gevraagd, die bij het inchecken in rekening wordt gebracht met Virtual TPV (kaart) en na 48 uur, na controle van de accommodatie, wordt terugbetaald, mits er geen schade of breuk is en er geen klacht is geweest voor lawaai/muziek na 24.00 uur. PARTIJEN IN DE VILLA, roken of het gebruik van rookmachines zijn TEN STRENGSTE VERBODEN. De borg wordt ingehouden als er klachten zijn van buren of de autoriteiten, om mogelijke boetes te dekken.

Openingstijden

De toegang tot de appartementen is vanaf 16:00 uur, tenzij er een lege flat is. Het vertrek uit de appartementen moet voor 12:00 uur zijn, tenzij er die middag geen toegang is. Overleg vooraf over deze mogelijkheden.

Op zaterdag is de dienstregeling van 10:00 tot 14:00 uur. Het zal worden aangepast in geval van een reservering. Neem voor latere binnenkomsten van tevoren contact op met rent@inmovecos.com of 633169219.

Het kantoor op zondag is gesloten. Voor reserveringen en tickets kun je het bovenstaande telefoonnummer bellen.

Openingstijden receptie

Het kantoor is geopend van 10:00 tot 19:30 uur.

Als je later moet arriveren dan de sluitingstijd van het kantoor, meld dit dan schriftelijk aan rent@inmovecos.com of telefonisch van tevoren zodat je wordt opgevangen (633 169 219).

BELANGRIJK: Als je later aankomt dan 00:00 wordt er een toeslag van 15,00€/uur in rekening gebracht.

Maximaal aantal bewoners

De bezetting van de accommodatie door meer personen dan het aantal personen vastgelegd in de reservering zal resulteren in onmiddellijke verwijdering zonder recht op terugbetaling van het bedrag van de reservering.

Huisdieren

Tenzij anders vermeld in de flatbeschrijving, staat Inmovecos het verblijf met huisdieren toe zolang de huurder verantwoordelijk is voor hen en voor eventuele schade die ze kunnen veroorzaken. Bij het maken van de reservering aanvaardt de huurder expliciet dat eventuele schade veroorzaakt door zijn huisdieren voor eigen rekening is, aangezien de opstalverzekering geen schade veroorzaakt door huisdieren dekt.

Samenlevingsregels

De huurders moeten te allen tijde de samenlevingsregels van de buren respecteren, evenals de gezondheid en het verbod op het maken van muziek of lawaai na 24.00 uur 's nachts.

Respecteer zonder twijfel de tijdschema's voor het zwembad, het afval en de capaciteit van de auto per appartement. Elke klacht die wordt ontvangen door de gemeenschap van buren zal worden gemeld aan de huurder. Afhankelijk van de mate van klacht en ontevredenheid kan dit leiden tot onmiddellijke uitzetting uit de flat, zonder recht op terugbetaling.

Het is verboden om te barbecueën op de terrassen van de flats. 

In het geval dat het niet naleven van deze regels aanleiding geeft tot klachten van buren, zal het huurcontract geannuleerd worden zonder terugbetaling. In het geval dat klachten van buren leiden tot een klacht en een boete door de lokale politie, zullen deze boetes worden betaald door de huurder. 

PARTIJEN, roken en het gebruik van rookmachines zijn UITSLUITEND VERBODEN in de villa's. 

Parkeerplaatsen

In de urbanisaties met gemeenschappelijke toegang zonder toegewezen parkeerplaatsen mag maximaal één auto per flat geparkeerd worden. 

Beddengoed en handdoeken

Beddengoed en handdoeken voor de badkamer zijn bij de prijs inbegrepen. Gasten worden eraan herinnerd dat deze voor het hele verblijf zijn. Wasmachines zijn beschikbaar op het terrein. Als er een nieuwe set beddengoed en handdoeken nodig is, wordt hiervoor € 25 per persoon in rekening gebracht.

REGLEMENTEN.

LEES DE REGELS AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE BOEKT. ZODRA DE BETALING VAN 30% IS ONTVANGEN, GA JE AKKOORD MET DE HIER BESCHREVEN REGELS:

-DE SLEUTELS VAN HET APPARTEMENT WORDEN NIET OVERHANDIGD ALS HET TOTALE BEDRAG VAN HET VERBLIJF NIET VOLLEDIG IS BETAALD.

- Na het verblijf worden de sleutels altijd teruggegeven aan HET KANTOOR.

- De reservering wordt pas als formeel beschouwd als het voorschot van 30% is ontvangen. Het sturen van een e-mail om data aan te vragen is GEEN reservering. In geval van annulering van de reservering wordt het voorschot niet terugbetaald. Deze voorwaarde geldt ook als de annulering het gevolg is van overmacht.

- Huisdieren zijn WELKOM zonder extra kosten! Altijd onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

- Voor de villa's GAWY I en II wordt een borg van € 1500 gevraagd, die in rekening wordt gebracht met Virtual TPV (kaart) op het moment van inchecken en wordt terugbetaald na 48 uur, na controle van de woning, zolang er geen schade of breuk is en er geen klacht is geweest voor lawaai/muziek na 24.00 uur. PARTIJEN IN DE VILLA, roken of het gebruik van rookmachines zijn TEN STRENGSTE VERBODEN. De borg wordt ingehouden als er klachten zijn van buren of de autoriteiten, om mogelijke boetes te dekken. De borg wordt ook ingehouden in geval van schade of breuk tijdens het verblijf van de klant, totdat er een oplossing is gevonden.

- De bezetting van de accommodatie door meer personen dan het aantal personen dat is vastgelegd in de reservering zal resulteren in onmiddellijke uitzetting zonder recht op terugbetaling van het reserveringsbedrag.

- Respecteer absoluut de tijdschema's voor het zwembad, de vuilnisophaaldienst en de capaciteit van 1 auto per appartement. Elke klacht die wordt ontvangen door de gemeenschap van buren zal worden gemeld aan de huurder. Afhankelijk van de mate van klacht en ontevredenheid kan dit leiden tot onmiddellijke uitzetting uit de flat, zonder recht op terugbetaling.

- In het geval dat buurtklachten leiden tot een klacht en boete door de lokale politie, worden deze boetes betaald door de huurder.

- In de urbanisaties met gemeenschappelijke toegang zonder toegewezen parkeerplaatsen mag maximaal één auto per flat worden geparkeerd.  DE URBANISATIE ALISIOS HEEFT GEEN PARKEERPLAATS OF GARAGE.

 - Per appartement worden twee sleutelsets verstrekt, één sleutelset voor de urbanisatie (als die er is) en één sleutelset voor het CLUBHOUSE. Bij verlies van de sleutels wordt € 5 per sleutelset voor het clubhuis, € 20 per sleutelset voor de flat en € 50 per kapotte/verloren afstandsbediening in rekening gebracht aan de huurder. Voor de sleutels van de luxe villa's wordt €150 in rekening gebracht voor verloren sleutels.

- Het is ten strengste verboden om sleutelsets ongedaan te maken, te wijzigen of te scheiden. Ze mogen niet gescheiden of gemengd worden.

 - Er wordt slechts EEN SLEUTELHENDEL PER VILLA geleverd. GEEN TENTOONSTELLING

- In geen geval worden de sleutels van het zwembad van de urbanisatie buiten het reservaat overhandigd, noch de sleutels van de parkeerplaats in andere urbanisaties.

Met dit aanbod gaan we over tot het reserveren van deze woning op jouw naam voor DRIE DAGEN. Zodra de drie dagen zijn verstreken zonder betaling van de aanbetaling van 30% en zonder reactie van de klant, wordt de voorreservering geannuleerd en is de flat beschikbaar voor andere reserveringen.